Φωτογραφίες από την μικροφωνική αλληλεγγύης στις προφυλακισμένες οροθετικές πόρνες στις 20/07/2012, στον πεζόδρομο της Καλλάρη